20.06.2022 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr 5 - prowadzone w trybie rozeznania rynku - wydłużenie terminu składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety”  finansowanego…

więcej informacji