Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Kontakt

Polfa Warszawa S.A.

ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa

REGON: 000043937
NIP: 525-000-04-81
KRS: 0000147193
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 230 000 000 zł
Kapitał wpłacony: 230 000 000 zł

Centrala Telefoniczna

tel. 22 691 39 00
fax 22 691 38 27
e-mail: polfa@polfawarszawa.pl

Informacje dla akcjonariuszy

tel. 22 691 35 40
e-mail: akcje@polfawarszawa.pl

Biuro Zarządu

tel. 22 691 38 24
fax 22 691 38 21
e-mail: m.mazurek@polfawarszawa.pl

Zarząd Spółki

tel. 22 691 38 25
e-mail: sekretariat@polfawarszawa.pl

Pion Personalny

tel. 22 364 74 73

e-mail: d.bialek@polfawarszawa.pl

tel. 22 691 38 82

e-mail: j.gocman@polfawarszawa.pl

Oddział Badań i Rozwoju

tel. 22 535 70 33

fax 22 823 30 26
e-mail: OBRbiuro@polfawarszawa.pl

Pion Logistyki

tel. 22 691 36 17
e-mail: joanna.ignaciuk@polpharma.com

Pion Produkcji

tel. 22 691 37 42

e-mail: krzysztof.raczynski@polpharma.com

Pion Infrastruktury

tel. 22 691 37 24
e-mail: j.miasek@polfawarszawa.pl

Pion Jakości

tel. 22 691 31 47/ 885 505 622

e-mail: tomasz.klisowski@polpharma.com

tel.22 691 39 17/ 510 992 128                  

e-mail j.jedrzejewska@polfawarszawa.pl

Rejestracja Leków

tel. 58 563 89 93/ 885 50 09 27
fax 58 562 23 53
e-mail: patrycja.netkowska@polpharma.com 

Reklamacje

tel. 22 691 35 82/ 665 619 251

tel. 22 691 39 17/ 510 992 128

fax. 22 691 35 50

e-mail: reklamacje@polfawarszawa.pl

Informacja o lekach

Odpowiedzi na zapytania medyczne udzielają Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.:

tel. 22 364 61 00, numer wewnętrzny 2
fax 22 364 61 66
Formularz kontaktowy: https://polpharma.pl/o-nas/kontakt/

Zgłoszenia działań niepożądanych

Zgłoszenia Działań niepożądanych przyjmują Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.:

tel. 22 364 61 00, numer wewnętrzny 3
fax 22 364 61 66
e-mail: phv@polpharma.com

Kontakt dla mediów

tel. 58 563 80 52
e-mail: rzecznik@polpharma.com

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sobolewski
e-mail: iod@polpharma.com