22.05.2023 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr NUSI/37/PR12051/2023 - prowadzone w trybie rozeznania rynku 

W związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego…

więcej informacji