Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Proces rekrutacji

Zapoznaj się z kilkoma wskazówkami które pomogą Ci odnieść sukces w procesie rekrutacyjnym.

  • Analiza ogłoszenia i wymagań
  • Dokumenty aplikacyjne
  • Przygotuj się do rozmowy

Publikacja ofert

Każdą z rekrutacji Dział HR rozpoczyna, publikującogłoszenia w wybranych serwisach rekrutacyjnych, portalach społecznościowych oraz innych źródłach np. gazetach lokalnych, biurach karier.


Selekcja aplikacji

Kolejnym etapem jest selekcja aplikacji - kada aplikacja trafia do elektronicznego systemu i jest weryfikowana przez pracownika Działu HR odpowiedzialnego za wybraną rekrutację oraz przez kierownika liniowego.


Kontakt z kandydatami

Następnym krokiem jest kontakt z wyselekcjonowanymi kandydatami. Na tym etapie prowadzone są wywiady telefoniczne oraz sprawdzana znajomość języków obcych.


Spotkanie rekrutacyjne

Wybrani kandydaci otrzymują zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Prowadzone są one przez przedstawiciela Działu HR z udziałem Kierownika liniowego. Na tym etapie kandydaci zapoznają się z naszą oorganizacją oraz wymaganiami dotyczącymi stanowiska, na które aplikują. Każdy kandydat przechodzi ustrukturyzowany wywiad badający jego doświadczenie, kompetencje oraz motywację.


Testy, kwestionariusze, case study

Wybrani kandydaci otrzymują zaproszenie do wypełnienia kwestionariuszy osobowościowych oraz testów mierzących umiejętności analizy danych liczbowych i słownych. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozwiązanie case study.


Podjęcie decyzji

Finalnym etapem jest spotkanie z przełożonymi wyższego szczebla, po którym podejmowane są decyzje dotyczące zatrudnienia wybranych kandydatów.