Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Zgłoś działanie niepożądane leku

Niepożądane działanie leku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawą Prawo farmaceutyczne’’ z dnia 6 września 2001 roku Polfa Warszawa jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjenta.

Działanie niepożądane - każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Polfa Warszawa, działanie niepożądane można zgłosić do Działu Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

Zgłoszenia można dokonać przesyłając wypełniony formularz drogą mailową lub pocztą na adres:

Dział Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

e-mail: phv@polpharma.com
fax.: + 48 22 364 61 66
tel: + 48 22 364 61 00


UWAGA

Jeśli jesteś fachowym pracownikiem służby zdrowia i chcesz wypełnić formularz dotyczący pacjenta pobierz formularz dla fachowego pracownika służby zdrowia. Jeśli jesteś pacjentem, pobierz formularz dla pacjenta

Formularz dla pacjenta

Formularz dla fachowego pracownika służby zdrowia

Ekspozycja na lek w czasie ciąży - formularz

Istnieje możliwość zgłoszenia działania niepożądanego za pomocą elektronicznego formularza. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza poniżej:

Zgłoś działanie niepożądane - pacjent Zgłoś działanie niepożądane - pracownik slużby medycznej


Klauzula RODO

wróć