09.01.2023 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr PI/1/67674/2023 - prowadzone w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wprowadzenie na rynek medyczny pierwszego produktu nieantybiotykowego w leczeniu infekcyjnych schorzeń oczu – innowacyjnej postaci farmaceutycznej…

więcej informacji