02.02.2024 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr NUSI/61/PR43961/2024 - prowadzone w trybie rozeznania rynku 

W związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego…

więcej informacji