ZAPYTANIE CENOWE nr 5 - prowadzone w trybie rozeznania rynku - wydłużenie terminu składania ofert

20.06.2022 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr 5 - prowadzone w trybie rozeznania rynku - wydłużenie terminu składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety”  finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., proszą o złożenie ofert na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w zakresie ewaluacji, koordynacji wprowadzania zmian oraz potwierdzenia kompletności wypracowanej i otrzymanej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem projektowej dokumentacji jakościowej tj. URSy, VMP, CS, HAZOP, itp. na etapie projektu podstawowego.

wróć