ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

05.05.2022 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

W związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., proszą o złożenie ofert na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem mas LC-MS qTOF.

wróć