ZAPYTANIE CENOWE nr 2

15.04.2022 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr 2

W związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, Polfa Warszawa S.A., proszi o złożenie ofert na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem mas LC-MS qTOF.

wróć