09.01.2024 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr JODO/10/PR39201/2024 - prowadzone w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu pn. "Opracowanie i wprowadzenie na rynek medyczny pierwszego produktu nieantybiotykowego w leczeniu infekcyjnych schorzeń oczu - innowacyjnej postaci farmaceutycznej…

więcej informacji