31.10.2017 Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr BZ/31456/2017 z dnia 31.10.2017r. - Zakup i dostawa produktu leczniczego Abilify Maintena 400mg

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup i dostawę produktu leczniczego Abilify Maintena 400mg na potrzeby Projektu: „Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną…

więcej informacji
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >