Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Urządzenia Laboratoryjne 4)

04.01.2024 Komunikaty

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Urządzenia Laboratoryjne 4)

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Urządzenia Laboratoryjne 4) obejmującego m.in. używaną: aparaturę, sprzęt analityczny, meble laboratoryjne oraz urządzenia pomocnicze, którego szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku (plik do pobrania).

Oferty zawierające:

  1. wypełnioną tabelę „Szczegółowy wykaz wycofanego z użytkowania majątku – (Urządzenia Laboratoryjne 4) .xlsx” z podaniem cen jednostkowych netto,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Dobrowolnie i świadomie, w związku z wyrażeniem chęci udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Urządzenia Laboratoryjne 4), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, w celu umożliwienia mi udziału w konkursie ofert.

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”,

  1. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
  2. adres e-mail, na który należy wysłać odpowiedź na ofertę.

należy przesłać na adres: oferty@polfawarszawa.pl  w terminie do 19 stycznia 2024 roku, w tytule oferty proszę wpisać  „Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Urządzenia Laboratoryjne 4)”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otrzymaniu ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty, oferenci zostaną powiadomieni w formie mailowej.

Demontaż, załadunek oraz transport zakupionej aparatury, sprzętu analitycznego, mebli laboratoryjnych oraz urządzeń pomocniczych, jest po stronie Kupującego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące konkursu ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku prosimy kierować na adres: oferty@polfawarszawa.pl.

wróć