25.07.2023 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr JODO/4/PR19869/2023 - prowadzone w trybie rozeznania rynku 

W związku z realizacją projektu pn. "Opracowanie i wprowadzenie na rynek medyczny pierwszego produktu nieantybiotykowego w leczeniu infekcyjnych schorzeń oczu - innowacyjnej postaci farmaceutycznej…

więcej informacji