27.05.2022 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 - prowadzone w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego…

więcej informacji
1 2 3 4 5 6 >