Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Materiały dla fachowego pracownika służby zdrowia

Materiały dla fachowego pracownika służby zdrowia

Materiały edukacyjne (ang. educational materials) są to dodatkowe środki minimalizacji ryzyka zalecone w Planie Zarządzanie Ryzykiem (RMP, ang. Risk Management Plan). Opracowanie materiałów edukacyjnych jest działaniem mającym na celu zapobieganie lub zmniejszenie częstości występowania działań niepożądanych (NDL) wynikających z przyjęcia produktu leczniczego lub zmniejszenie nasilenia lub wpływu NDL na pacjenta.

Polpharma w swoim portfolio posiada następujące produkty lecznicze, dla których opracowano plan dodatkowego zarządzania ryzkiem:

ADRENALINA WZF, 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

wróć