Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

ZAPYTANIE CENOWE nr NUSI/48/PR301403/2023 - prowadzone w trybie rozeznania rynku

19.10.2023 Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE nr NUSI/48/PR301403/2023 - prowadzone w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego ze środków budżetu państwa z Agencji Badań Medycznych, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., zapraszają do złożenia ofert na świadczenie usług w zakresie ewaluacji, koordynacji wprowadzania zmian koncepcyjnych i projektowych oraz potwierdzania kompletności dokumentów projektowych. Szczegóły zapytania cenowego znajdują się w załączonych poniżej dokumentach. 

wróć