Sprzedaż tabletkarki i suszarko-granulator

27.06.2016 Komunikaty

Sprzedaż tabletkarki i suszarko-granulator

Medana Pharma S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż tabletkarki Fette typ 1200 oraz suszarko-granulatora Glatt typ WST CD 120. Dane techniczne w/w urządzeń oraz wykaz wielu innych znajdują się w załączonych plikach.

Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę zakupu netto oraz informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gd. z dopiskiem: „Departament Zarządzania Majątkiem – Konkurs ofert” w terminie do 18 października 2016 roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otwarciu ofert jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58)5631361 w godzinach 700–1500.

wróć