Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Sprzedaż linii do napełniania i pakowania ampułkostrzykawek

06.09.2023 Komunikaty

Sprzedaż linii do napełniania i pakowania ampułkostrzykawek

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. oferuje do sprzedaży w ramach konkursu ofert używaną linię do napełniania i pakowania ampułkostrzykawek.

W skład linii wchodzą:

  • urządzenie napełniające Groninger FSE 3000 / MA 100,  rok produkcji 1997,
  • etykieciarka Groninger SMKE 3000, rok produkcji 2006,
  • urządzenie blistrujące CAM M92, rok produkcji 2006. 

Oferty zawierające:

  1. wypełnione tabele „Szczegółowego wykazu wycofanego z użytkowania majątku – (Linia do napełniania i pakowania ampułkostrzykawek.).xlsx” z podaniem cen jednostkowych netto,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Dobrowolnie i świadomie, w związku z wyrażeniem chęci udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do napełniania i pakowania ampułostrzykawek),wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, w celu umożliwienia mi udziału w konkursie ofert.

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”,

  1. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
  2. adres e-mail, na który należy wysłać odpowiedź na ofertę,

należy przesłać na adres: oferty@polfawarszawa.pl  w terminie do 29.09.2023 roku, w tytule oferty proszę wpisać  „Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do napełniania i pakowana ampułkostrzykawek)”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otrzymaniu ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni w formie mailowej.

Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych maszyn produkcyjnych, urządzeń procesowych, zbiorników  oraz urządzeń technicznych jest po stronie Kupującego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące konkursu ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do napełniania i pakowania ampułkostrzykawek) prosimy kierować na adres:oferty@polfawarszawa.pl.

wróć