Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Sprzedaż linii do inspekcji wizualnej oraz kontroli szczelności ampułek

01.12.2023 Komunikaty

Sprzedaż linii do inspekcji wizualnej oraz kontroli szczelności ampułek

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. oferują do sprzedaży w ramach konkursu ofert używaną linię do inspekcji wizualnej oraz kontroli szczelności ampułek.

W skład linii wchodzą:

  • urządzenie do kontroli zanieczyszczeń EISAI: AIM 296/T, rok produkcji 1997,
  • urządzenie do kontroli górnej części ampułki ZMR UKA-01 , rok produkcji 2017,
  • urządzenie do kontroli szczelności Brevetti LTM, rok produkcji 2004.

 

Oferty zawierające:

  1. wypełnione tabele „Szczegółowego wykazu wycofanego z użytkowania majątku Liniado inspekcji wizualnej oraz kontroli szczelności ampułek.xls” z podaniem cen jednostkowych netto,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Dobrowolnie i świadomie, w związku z wyrażeniem chęci udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do inspekcji wizualnej oraz kontroli szczelności ampułek),wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, w celu umożliwienia mi udziału w konkursie ofert.

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”,

  1. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
  2. adres e-mail, na który należy wysłać odpowiedź na ofertę,

należy przesłać na adres: oferty@polfawarszawa.pl  w terminie do 15.12.2023 roku, w tytule oferty proszę wpisać  „Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do inspekcji wizualnej oraz kontroli szczelności ampułek)”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otrzymaniu ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni w formie mailowej.

Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych maszyn produkcyjnych, oraz urządzeń technicznych jest po stronie Kupującego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące konkursu ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do inspekcji wizualnej oraz kontroli szczelności ampułek) prosimy kierować na adres:oferty@polfawarszawa.pl.

 

wróć