Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Sprzedaż linii do aseptycznego napełniania fiolek szklanych

21.11.2023 Komunikaty

Sprzedaż linii do aseptycznego napełniania fiolek szklanych

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. oferują do sprzedaży w ramach konkursu ofert używaną linię marki Bosch do aseptycznego napełniania fiolek szklanych.

W skład linii wchodzą:

  • myjka fiolek: RRU2033,
  • tunel depirogenizacyjny: HQL 3460,
  • urządzenie napełniające: FLC 3040 DP,
  • urządzenie zamykające: VRK 2005 B.

Rok produkcji linii: 2008. 

Oferty zawierające:

  1. wypełnione tabele „Szczegółowego wykazu wycofanego z użytkowania majątku – (Linia do aseptycznego napełniania fiolek szklanych).xlsx” z podaniem cen jednostkowych netto,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Dobrowolnie i świadomie, w związku z wyrażeniem chęci udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do aseptycznego napełniania fiolek szklanych),wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, w celu umożliwienia mi udziału w konkursie ofert.

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”,

  1. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
  2. adres e-mail, na który należy wysłać odpowiedź na ofertę,

należy przesłać na adres: oferty@polfawarszawa.pl  w terminie do 8.12.2023 roku, w tytule oferty proszę wpisać  „Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do aseptycznego napełniania fiolek szklanych)”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otrzymaniu ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni w formie mailowej.

Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych maszyn produkcyjnych, oraz urządzeń technicznych jest po stronie Kupującego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące konkursu ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Linia do aseptycznego napełniania fiolek szklanych) prosimy kierować na adres:oferty@polfawarszawa.pl.

wróć