Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Meble Produkcyjne 2023.12)

11.12.2023 Komunikaty

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Meble Produkcyjne 2023.12)

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Meble Produkcyjne 2023.12) obejmującego m.in. używane szafy, regały, stoły, stojaki podajniki, schody, którego szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku (plik do pobrania).

Oferty zawierające:

  1. wypełnioną tabelę „Szczegółowy wykaz wycofanego z użytkowania majątku – (Meble Produkcyjne 2023.12) .xlsx” z podaniem cen jednostkowych netto,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Dobrowolnie i świadomie, w związku z wyrażeniem chęci udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Meble Produkcyjne 2023.12), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, w celu umożliwienia mi udziału w konkursie ofert.

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”,

  1. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
  2. adres e-mail, na który należy wysłać odpowiedź na ofertę.

należy przesłać na adres: oferty@polfawarszawa.pl  w terminie do 22 grudnia 2023 roku, w tytule oferty proszę wpisać  „Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Meble Produkcyjne 2023.12)”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Meble Produkcyjne 2023.12) . Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otrzymaniu ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty, oferenci zostaną powiadomieni w formie mailowej.

Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych mebli produkcyjnych w tym m.in. szaf, regałów, stołów, stojaków,  podajników, etc. jest po stronie Kupującego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące konkursu ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku prosimy kierować na adres: oferty@polfawarszawa.pl.

wróć