Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Produkcja i Infrastruktura)

12.06.2023 Komunikaty

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Produkcja i Infrastruktura)

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Produkcja i Infrastruktura), obejmującego m.in. używane: maszyny produkcyjne, urządzenia procesowe, zbiorniki oraz urządzenia techniczne do produkcji wody czystej, którego szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku (plik do pobrania).

Oferty zawierające:

  1. wypełnione tabele „Szczegółowego wykazu wycofanego z użytkowania majątku – (Produkcja i Infrastruktura) 31.05.2023.xlsx” z podaniem cen jednostkowych netto,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Dobrowolnie i świadomie, w związku z wyrażeniem chęci udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Produkcja i Infrastruktura), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, w celu umożliwienia mi udziału w konkursie ofert.

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”,

  1. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
  2. adres e-mail, na który należy wysłać odpowiedź na ofertę,

należy przesłać na adres: oferty@polfawarszawa.pl  w terminie do 8.09.2023 roku, w tytule oferty proszę wpisać  „Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Produkcja i Infrastruktura)”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otrzymaniu ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni w formie mailowej.

Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych maszyn produkcyjnych, urządzeń procesowych, zbiorników oraz urządzeń technicznych jest po stronie Kupującego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące konkursu ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Produkcja i Infrastruktura) prosimy kierować na adres:oferty@polfawarszawa.pl.

 

Możliwe jest wykonanie wizji lokalnej w terminie: 26.06-30.06 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod podanym powyżej adresem e-mail: oferty@polfawarszawa.pl.

wróć