Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Infrastruktura)

23.05.2023 Komunikaty

Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Infrastruktura)

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Infrastruktura), obejmującego m.in. używane: systemy i instalacje HVAC, instalacje procesowe wytwarzania i dystrybucji wody czystej, systemy monitoringu warunków środowiskowych, urządzenia pomiarowe oraz kontenery magazynowe, którego szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku (plik do pobrania).

Oferty zawierające:

  1. wypełnione tabele „Szczegółowego wykazu wycofanego z użytkowania majątku – (Infrastruktura) 22.05.2023.xlsx” z podaniem cen jednostkowych netto,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Dobrowolnie i świadomie, w związku z wyrażeniem chęci udziału w konkursie ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Infrastruktura), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, w celu umożliwienia mi udziału w konkursie ofert.

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”,

  1. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
  2. adres e-mail, na który należy wysłać odpowiedź na ofertę,

należy przesłać na adres: oferty@polfawarszawa.pl  w terminie do 30 czerwca 2023 roku, w tytule oferty proszę wpisać  „Konkurs ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Infrastruktura)”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna celem wzięcia udziału w konkursie ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otrzymaniu ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni w formie mailowej.

Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych instalacji, systemów, urządzeń oraz kontenerów jest po stronie Kupującego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące konkursu ofert na sprzedaż wycofanego z użytkowania majątku (Infrastruktura) prosimy kierować na adres: oferty@polfawarszawa.pl.

wróć