Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Fundusze UE

Fundusze UE

  1. W roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polfa Warszawa wraz z Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektu ramach Programu InnoNeuroPharm Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 2/1.2/2017 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

    Dofinansowanie otrzymał projekt Konsorcjum WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA Sp z o.o. i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  pt: Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów ze schizofrenią. Wartość przyznanej dotacji to 11 176 112,17zł.

    Przedmiotem Projektu jest rozwój nowoczesnego generycznego produktu leczniczego stosowanego u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią. W Polsce na schizofrenię cierpi ok. 1 mln osób, a średnia zapadalność wynosi 15 przypadków na 100 tys. osób rocznie. Dotychczas stosowana farmakoterapia wymuszała konieczność codziennego przyjmowania leków, co stanowi istotny dyskomfort, zwiększający ryzyko pominięcia dawki bądź zaprzestania terapii przez chorych. Przewagą nowego leku jest możliwość stosowania go w odstępach miesięcznych. Stanowi to duże ułatwienie dla pacjentów, jak również zwiększa możliwość kontroli procesu leczenia i zmniejsza ryzyko przerwania terapii.


  2. W roku 2018  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polfa Warszawa uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację  projektu w ramach Konkursu 2/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - konkurs dla przedsiębiorców dużych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

    Dofinansowanie otrzymał projekt: Opracowanie serii innowacyjnych leków oftalmologicznych niezawierających konserwantów w nowoczesnych opakowaniach wielodawkowych. Wartość przyznanej dotacji to 10 818 800,86zł.

    Realizacja Projektu umożliwi wprowadzenie na rynek kropli do oczu z prostaglandynami zarówno jednoskładnikowych, a także leków łączonych w opakowaniach wielorazowych bez substancji konserwujących. Krople do oczu należy przygotowywać w warunkach aseptycznych. W opakowaniach wielorazowych, w celu zapewnienia sterylności w całym cyklu życia produktu niezbędne jest dodanie odpowiedniej substancji konserwującej. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami substancje konserwujące, pomimo że są bardzo skuteczne w walce z patogenami, nie zostały opracowane w sposób przyjazny dla oczu. Alternatywę stanowią dostępne na rynku produkty w opakowaniach jednorazowych bez konserwantów, jednakże nie jest to rozwiązanie pozbawione wad (niebezpieczeństwo uszkodzenia powierzchni oka w wyniku otwierania w niekontrolowany sposób; konieczność przechowywania w dodatkowym barierowym opakowaniu; łatwość zgubienia; pokusa związana z ponownym użyciem leku; przyczynianie się do powstawania dużej ilości odpadów). W wyniku realizacji projektu powstaną zatem innowacyjne produkty dotąd nieobecne na rynku.

wróć