Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Eco NCBiR

Eco NCBiR

W 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) dla projektu pn. „Opracowanie serii innowacyjnych leków oftalmologicznych niezawierających konserwantów w nowoczesnych opakowaniach wielodawkowych”. Stroną umowy są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa.

Celem projektu jest opracowanie linii wielodawkowych preparatów do oczu stosowanych w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek kropli do oczu z prostaglandynami (latanoprost, trawoprost) oraz substancjami czynnymi takimi jak timolol, a także leków łączonych (latanoprost/timolol oraz trawoprost/timolol) w opakowaniach wielorazowych bez substancji konserwujących.

Wartość projektu: 23 912 071,15 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 10 495 441,21 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

wróć