Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

ARI NCBiR – projekt w okresie trwałości

ARI NCBiR – projekt w okresie trwałości

W 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)  dla projektu pn. „Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów ze schizofrenią”. Stroną umowy są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Zakładami NA Farmaceutycznymi Polpharma S.A.

Celem projektu jest rozwój innowacyjnej technologii otrzymywania sterylnej substancji aktywnej Arypiprazol w postaci monohydratu (aripiprazole monohydrate) stosowanej w leczeniu schizofrenii oraz opracowanie gotowego produktu leczniczego i wprowadzenie na rynek leku generycznego z nowoczesną formą podania (long acting injectable) na bazie opracowanej technologii wytwarzania ayrpiprazolu (monohydrate).

Planowane efekty to opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania leku z substancją aktywną monohydrat Aripiprazolu oraz jego wprowadzenie na rynek polski oraz europejski, a także wybrane rynki światowe.  

Wartość projektu: 21 038 016,69 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 11 176 112,17 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: InnoNeuroPharm.

wróć