Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Platforma RNA ABM

Platforma RNA ABM

W 2021 r. otrzymaliśmy dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (ABM/2021/5) finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dla projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety”. Stroną umowy są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Celem Projektu jest zatem opracowanie unikatowej dla rynku polskiego, uniwersalnej platformy bioinformatyczno-chemiczno-biotechnologicznej, dedykowanej otrzymywaniu leków i szczepionek poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii i rozwiązań opartych na zastosowaniu kwasów nukleinowych, w szczególności RNA. Platforma ta istotnie zwiększy możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki i zwalczania szerokiego spektrum chorób, w tym zakaźnych, a w przypadku wystąpienia kolejnej epidemii stworzy szansę na podjęcie szybkich działań prewencyjnych i uniezależni nasz kraj od zewnętrznych dostawców szczepionek. Dodatkowo powstanie platformy umożliwi równoprawny udział polskich naukowców oraz przedsiębiorców w ogólnoświatowych pracach nad rozwojem innowacyjnych terapii bazujących na kwasach nukleinowych, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 130 191 808,51 PLN

Wartość dofinansowania: 93 852 588,56 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (ABM/2021/5).

wróć