Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Krople Eco ABM

Krople Eco ABM

W 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) finansowanego prze Agencję Badań Medycznych dla projektu pn. „Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania – złożonego, dwuskładnikowego produktu leczniczego w postaci kropli do oczu w opakowaniu wielodawkowym bez konserwantów, ukierunkowanego na terapię jaskry otwartego kąta”. Stroną umowy są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa.

Celem projektu jest opracowanie nowego na rynku globalnym produktu leczniczego zawierającego dwa składniki aktywne - netarsudil i latanoprost w formie kropli do oczu bez konserwatów i w opakowaniu wielodawkowym dla zastosowań leczniczych i terapeutycznych, tj. do obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u pacjentów z nadciśnieniem ocznym w jaskrze otwartego kąta przesączania. Stosowanie i działanie leku będzie bardziej komfortowe dla pacjenta (brak drażniących oko konserwantów, wygodne i bezpieczne opakowanie wielodawkowe), co wpłynie korzystnie na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i w konsekwencji skuteczności terapii. Lek dzięki nowej formulacji będzie bardziej akceptowalny dla pacjenta – zmniejszenie dyskomfortu przy stosowaniu. Nowy produkt przyczyni się do wzrostu skuteczności terapii i obniżenia kosztów związanych z czasem trwania terapii zarówno dla pacjenta jak i systemu ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 19 992 951,19 PLN

Wartość dofinansowania: 10 892 806,36 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4).  

wróć