Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Agonista GLP-1 ABM

Agonista GLP-1 ABM

W 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4) finansowanego prze Agencję Badań Medycznych  dla projektu pn. „Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania - leku generycznego z grupy agonistów receptora GLP-1 w terapii cukrzycy typu 2”. Stroną umowy są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek odpowiednika produktu dostępnego na rynku (lek referencyjny: Ozempic® firmy Novo Nordisk) dedykowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych, wykorzystującego substancję czynną semaglutyd, celem zaspokojenia wysoce istotnych potrzeb zdrowia publicznego w leczeniu cukrzycy typu 2. Rezultat projektu, lek generyczny w postaci roztworu do wstrzykiwań będzie zawierał substancję czynną semaglutyd, którego aktywność polega na działaniu jako agonista receptora GLP-1. Analogi GLP-1 normalizują stężenie glukozy we krwi, nie zwiększając przy tym istotnie ryzyka hipoglikemii. Ponadto, leki te redukują masę ciała oraz poprawiają profil lipidowy, zwiększając stężenie cholesterolu HDL, a zmniejszając stężenie LDL i trójglicerydów.

Całkowita wartość projektu: 19 999 337,65 PLN

Wartość dofinansowania: 12 538 032,43 PLN

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych (ABM/2022/4).

wróć