Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

W roku 2021 w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, konsorcjum Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa, od Agencji Badań Medycznych w kwocie 93 852 588,56 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 130 191 808,51 zł.

Dofinansowanie otrzymał projekt komercyjnego badania klinicznego - rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, pt.: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety/ Opracowanie uniwersalnej platformy szybkiego reagowania, opartej na technologii RNA, zapewniającej krajowe bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne.

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA jako Lider Konsorcjum otrzymały dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 56 905 801,48 zł.

Celem projektu realizowanego na przestrzeni 7 lat jest opracowanie unikatowej dla rynku polskiego, uniwersalnej platformy bioinformatyczno-chemiczno-biotechnologicznej. Będzie ona dedykowana otrzymywaniu leków i szczepionek poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii i rozwiązań opartych na zastosowaniu kwasów nukleinowych, w szczególności RNA. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne kraju, jednocześnie umożliwi równoprawny udział polskich naukowców oraz przedsiębiorców w ogólnoświatowych pracach nad rozwojem innowacyjnych terapii bazujących na kwasach nukleinowych. Wierzymy, że przyczynimy się w ten sposób do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Projekt składa się z ośmiu zadań obejmujących badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, w ramach których uwzględnione są wszystkie etapy rozwoju innowacyjnego leku:

  1. Projektowanie terapeutycznych RNA oraz stworzenie bioinformatycznych narzędzi i baz danych;
  2. Chemiczna i biotechnologiczna synteza krótkich i długich RNA;
  3. Projektowanie i testowanie strategii dostarczania krótkich i długich RNA;
  4. Ocena aktywności biologicznej terapeutycznych RNA w układach in vitro;
  5. Przedkliniczna ocena skuteczności terapeutyków RNA na modelach zwierzęcych;
  6. Badania nad opracowaniem formulacji produktu leczniczego;
  7. Transfer technologii wraz z powiększeniem skali;
  8. Badanie kliniczne I/II fazy PK/PD oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę opracowanego leku.
wróć