Raport społeczny Polpharmy za lata 2015-2016

29.12.2017 Grupa Polpharma

Raport społeczny Polpharmy za lata 2015-2016

Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejny Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma, który wydajemy w cyklu dwuletnim.

Niniejsze opracowanie obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 r. dla wszystkich spółek i oddziałów Grupy Polpharma w Polsce. Raport został opracowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative G4 Core i poddany niezależnej weryfikacji zewnętrznej.

Najnowsza publikacja powstała w oparciu o model łańcucha wartości. Jego podstawowym założeniem jest podział działalności firmy na istotne funkcje, wśród których można wyróżnić m.in. działalność przedprodukcyjną, produkcję i sprzedaż. Każdy rozdział rozpoczynamy od wskazania, jaki jest nasz wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy na otoczenie i kluczowych interesariuszy. Wskazujemy również ryzyka, które identyfikujemy, a także działania, jakie podejmujemy, aby ograniczać wpływ negatywny i zwiększać - pozytywny. Realizując te działania, opieramy się na naszym Kodeksie Etyki oraz przyjętej Strategii Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma.

Zachęcamy Państwa do lektury i dzielenia się z nami swoimi opiniami pod adresem csr@polpharma.com.

wróć