Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy: BZ/31456/2017

01.12.2017 Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy: BZ/31456/2017

Zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę produktu leczniczego Abilify Maintena 400 mg na potrzeby Polfy Warszawa S.A.

Kontynuacja badań w ramach Projektu „Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów ze schizofrenią.” Działania 1.2 „Sektorowe Programy Badawczo-Rozwojowe” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

wróć