Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania BZ/33155/2018

08.02.2018 Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania BZ/33155/2018

Zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania na wynajem analizatora Mastersizer 3000 na potrzeby Polfy Warszawa SA Oddział Badań i Rozwoju.

Kontynuacja badań w ramach projektu „Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów ze schizofrenią.”Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy Badawczo-Rozwojowe” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 ‑ 2020.

wróć