Naukowa Fundacja Polpharmy przyznała granty naukowe

20.12.2016 Grupa Polpharma

Naukowa Fundacja Polpharmy przyznała granty naukowe

„Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”  to temat XV edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy, przeprowadzonego w 2016 roku. O grant mogli ubiegać się młodzi naukowcy przed 35 r.ż., posiadający minimum stopień naukowy doktora nauk.

  • Do konkursu zostało zgłoszonych 16 wniosków projektów badawczych. Decyzją Rady Naukowej Fundacji 14 z nich zostało skierowanych do recenzji. 

Rada Naukowa Fundacji po zapoznaniu się z recenzjami projektów badawczych oraz na podstawie oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, przygotowała listę rankingową wniosków i przedstawiła ją do akceptacji zarządowi Fundacji.

Zarząd Fundacji zdecydował, że w 2016 roku granty otrzymają autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową, zajmujący trzy pierwsze miejsca na liście rankingowej wniosków.  

Laureatkami XV edycji konkursu na finansowanie projektu badawczego ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy zostały:

1)    dr n.med. Agata Pastorczak, Klinika Pediatrii Onkologii, Hematologii i Diabetologii, UM Łódź

Tytuł: Kariotypowanie molekularne przy pomocy macierzy zmienności pojedynczego nukleotydu (SNP array) jako narzędzie całogenomowej identyfikacji abberacji w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL)

  • Wartość grantu: 457 200 PLN

2)    dr n.med. Joanna Bogusławska; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Warszawa

Tytuł: Cząsteczki mikroRNA pośredniczące w działaniu TGF-β1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych.

  • Wartość grantu:407 520 PLN        

3)    dr n.med. Marta Michalska-Kasiczak, Katedra Endokrynologii, UM Łódź

Tytuł: Ocena nowych biomarkerów obrotu kostnego pod kątem wykorzystania ich jako wskaźników skuteczności leczenia osteoporozy pomenopazualnej oraz oceny ryzyka złamań.

  • Wartość grantu: 508 380 PLN

Łączna wartość przyznanych grantów – 1 373 100 PLN

wróć