11.10.2017 Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr BZ/30868/2017 z dnia 11.10.2017r. - Zakup i dostawa produktu leczniczego Abilify Maintena

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup i dostawę produktu leczniczego Abilify Maintena na potrzeby Projektu: „Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla…

więcej informacji
1